Marktonderzoeksbureau C&S Research

Wat we doen

◎◎◎◎

Marktonderzoek - Market Intelligence

C&S Research is een full service marktonderzoeksbureau. Wij behartigen uw project van bij uw aanvraag tot de eindrapportering. Afhankelijk van de specifieke onderzoeksproblematiek wordt het ideale onderzoekstraject uitgetekend. We doen hierbij een beroep op kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden.

 

We realiseren onderzoeksprojecten op nationaal en internationaal niveau.

Data-analyse 

Onze klanten doen niet enkel beroep op onze expertise voor het ganse onderzoeksproject, maar maken ook gebruik van onze tweede poot, met name onze data-analyse afdeling. Hier kan u terecht voor het structureren en analyseren van data, datamining en het opstellen van tabellenrapporten. Een bijzondere troef binnen de data-analyse afdeling zijn onze multivariate analysetechnieken: correlatie- en regressieanalyse, factoranalyse, clusteranalyse, multidimensional scaling, SWOT-analyse, ...