C&S RESEARCH

Visie

◎◎◎◎

Sinds de oprichting in 2000 houdt C&S Research vast aan haar visie: methodologisch onderbouwd marktonderzoek uitvoeren dat betrouwbare en volledige informatie verschaft.

 

Als opdrachtgever heeft u uw eigen kenmerkende informatiebehoefte. Bij de uitwerking van uw onderzoek wordt steeds uitgegaan van uw specifieke eisen en wensen, en van de typerende omstandigheden en mogelijke drempels. Vertrekkende van uw specifieke onderzoeksvraag levert C&S Research de kennis en het inzicht waar u om vraagt. Cruciaal in het onderzoeksverhaal is de vertaalslag van de ruwe data naar bruikbare analyses, conclusies en aanbevelingen.

 

Wij zijn van mening dat er pas over een onderzoeksopzet kan worden geadviseerd als de onderzoeker het probleem van de opdrachtgever met al zijn implicaties volledig begrijpt. Consensus tussen klant en onderzoeker is een absolute voorwaarde voor een optimaal eindresultaat. Maatwerk, wederzijdse betrokkenheid en samenwerking is de basis daarvoor.