benaderd op de meest geschikte manier

C&S middelen

◎◎◎◎

Elke onderzoeksvraag is een specifieke vraag en dient op de meest adequate manier benaderd te worden. In functie van uw specifieke vraag kunnen wij volgende middelen inzetten om uw onderzoek tot een goed einde te brengen:

 

  • Telefonisch onderzoek (CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing)
  • Online onderzoek (CAWI: Computer Assisted Web Interviewing)
  • Face-to-face onderzoek (CAPI/TAPI: Computer/Tablet Assisted Personal Interviewing)
  • Diepte-interviews
  • Groepsdiscussies
  • Desk research