Consumenten I Business-to-business I Sociaalwetenschappelijk onderzoek

Domeinen

◎◎◎◎

C&S Research is actief in de volgende sectoren:

 • Consumentenonderzoek
 • Business-to-business onderzoek
 • Sociaalwetenschappelijk onderzoek

U kan bij ons terecht voor, onder andere, volgende onderzoeksdomeinen:

 • Innovatie, productontwikkeling, producttesting
 • Segmentatie en positionering
 • Imago- en waardenonderzoek
 • Klanten- en medewerkerstevredenheid
 • Usage & Attitude
 • Communicatie- en media-onderzoek
 • Opiniepeilingen
 • Validering van onderzoeksdesign/vragenlijsten